Facebook
971 388 456

Noticia

Vuelven los entrenos a partir del 2 de junio 2020
27/05/2020

pastedGraphic.png

 

 

 

Apreciats/ades socis/es i usuaris/es del nostre estimat club,

 

Ens complau comunicar-vos que aquest dissabte s’ha publicat una nova disposició del Ministeri de Sanitat (Ordre SND/440/2020, de 23 de maig), que juntament amb les notes aclaratòries de la RFET i FTIB,  afecta de manera important a la pràctica esportiva a les FASES 1 y 2 de desescalada pel COVID-19. Per aquest motiu, entre d’altres, la Junta Directiva reunida en sessió extraordinària ahir mateix va decidir reiniciar els entrenaments i classes grupals de tenis del nostre Club a partir de dimarts dia 2 de juny.

 

Donat que els entrenaments van ser suspesos en motiu de la Covid-19 a mitjans de març, i ja s’havia fet efectiu el cobrament de les quotes de la totalitat de la mensualitat. La Junta Directiva ha acordat que la primera quinzena de juny serà com a compensació dels dies de març no aprofitats. Per tant, el mes de juny es procedirà al cobrament, únicament del 50% de les quotes d’entrenaments, corresponent a la segona quinzena del mes.

 

Entre els canvis d’aquesta nova ordre, també s’inclou la reanudació de la pràctica de la modalitat de dobles.

 

S’haurà de respectar el límit màxim de 10 persones per pista, així com les mesures de seguretat i higiene fixades per les autoritats sanitària ja conegudes, en especial la distància mínima de seguretat de, almanco, dos metres en tot moment (s’adjunta nou tríptic de normes de la RFET de la Fase 2).

 

Donat que no està permesa la utilització de les dutxes, els vestuaris seguiran tancats, a l’espera de l’aixecament de la restricció corresponent.  Qui tengui material a la taquilla, hauria de cedir la clau a la consergeria del bar qui li obrirà per recollir tot el que hi hagi a l’interior de la mateixa. El Club custodiarà la clau de la taquilla fins a l’acabament d’aquesta situació i aprofitarà per fer una neteja a fons i un inventari dels titulars de cadascuna de les taquilles.

 

Ens complau comunicar-vos que a partir de la pròxima setmana, a partir de dia 2 de juny, es procedirà al reintegrament de l’import de les entrades del Comte Godó. Recordant així mateix, que tenim el Bono de grup, corresponent a la part pagada en concepte de passatges i part d’hotel, per a la propera edició del Comte Godó.

 

Així mateix a partir de la següent setmana, es a dir a partir de dia 8 de juny, es procedirà al reintegrament de l’import  del sopar del rànquing d’adults, de les persones que ja el van abonar.

Per a procedir a la devolució d’aquests imports us agrairíem que passeu per a la secretaria del Club, a partir de les dades indicades. Per a qualsevol informació vos hi podeu dirigir mitjançant email a info@clubtenisciutadella.com o telefonant al 629670617.

 

Per acabar, avançar-vos que esteim treballant per poder iniciar les inscripcions de les Estades d’Estiu i Escola de Tecnificació en els propers dies. Us recomana’m que ens sigueu a les xarxes socials, on anirem informant.

 

Vos agraïm novament la vostra comprensió en aquesta situació excepcional, que ja s’acaba i us convidam a compartir amb nosaltres qualsevol queixa o suggeriment que considereu oportú, per a millorar el nostre Club.

 

Molta Salut a tots!!!

Junta Directiva Club Tenis Ciutadella
Ciutadella 9 de maig de 2020

pastedGraphic.png

 

 

Apreciados/as socios/as y usuarios/as de nuestro querido club,

 

Nos complace comunicaros que este sábado se ha publicado una nueva disposición del Ministerio de Sanidad (Orden SND/440/2020, de 23 de mayo), que junto con las notas aclaratorias de la RFET y FTIB, afecta de manera importante a la práctica deportiva en las FASES 1 y 2 de desescalada por Covid-19. Por este motivo, entre otros, la Junta Directiva reunida en sesión extraordinaria, ayer mismo, decidió reiniciar los entrenamientos y clases grupales de tenis de nuestro Club a partir del martes día 2 de junio.

 

Dado que los entrenamientos fueron suspendidos con motivo de la Covid-19 a mediados de marzo, y ya se había hecho efectivo el cobro de las cuotas de la totalidad de la mensualidad. La Junta Directiva ha acordado que la primera quincena de junio será como compensación de los días de marzo no aprovechados. Por tanto, el mes de junio se procederá al cobro, únicamente del 50% de las cuotas de entrenamientos, correspondiente a la segunda quincena del mes.

 

Entre los cambios de esta nueva orden, también se incluye la reanudación de la práctica de la modalidad de dobles.

 

Se deberá respetar el límite máximo de 10 personas por pista, así como las medidas de seguridad e higiene fijadas por las autoridades sanitaria ya conocidas, en especial la distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros en todo momento (se adjunta nuevo tríptico de normas de la RFET de la Fase 2).

 

Dado que no está permitida la utilización de las duchas, los vestuarios seguirán cerrados, a la espera del levantamiento de la restricción correspondiente. Quien tenga material en la taquilla, debería ceder la llave en la conserjería del bar quien le abrirá para recoger todo lo que haya en el interior de la misma. El Club custodiará la llave de la taquilla hasta la finalización de esta situación y aprovechará para hacer una limpieza a fondo y un inventario de los titulares de cada una de las taquillas.

 

Nos complace comunicarles que a partir de la próxima semana, a partir del día 2 de junio, se procederá al reintegro del importe de las entradas del Comte Godó. Recordando asimismo, que tenemos el Bono de grupo, correspondiente a la parte pagada en concepto de pasajes y parte de hotel, para la próxima edición del Comte de Godó.

Asimismo a partir de la siguiente semana, es decir a partir del día 8 de junio, se procederá al reintegro del importe de la cena del ranking de adultos, de las personas que ya lo abonaron.

Para proceder a la devolución de estos importes agradeceríamos pasen por la secretaría del Club, a partir de los días indicados. Para cualquier información os podéis dirigir mediante email a info@clubtenisciutadella.com o llamando al 629670617.

 

Por último, adelantaros que estamos trabajando para poder iniciar las inscripciones de las “Estades” de Verano y Escuela de Tecnificación en los próximos días. Os recomendamos que nos sigais en las redes sociales, donde iremos informando.

 

Os agradecemos nuevamente vuestra comprensión en esta situación excepcional, que ya se acaba y os invitamos a compartir con nosotros cualquier queja o sugerencia que considere oportuno, para mejorar nuestro Club.

 

Mucha Salud a todos !!!

Junta Directiva Club Tenis Ciutadella

Ciudadela 9 de mayo de 2020

 

« Volver